Hand Deburring Tools

4038
Noga - NG1003 - Deburring Tool W/3 Blades

$29.95

NOGA

2192
Vargus Shaviv - E-200 - Blade

$6.00

Vargus Shaviv

2193
Vargus Shaviv - E-300 - Blade

$7.00

Vargus Shaviv

2190
Vargus Shaviv - B-20 - Blade

$6.00

Vargus Shaviv

2189
Vargus Shaviv - B-10 - Blade

$6.00

Vargus Shaviv

2187
Shaviv Vargus - VARI-BURR - Double Deburring Tool

$62.00

Vargus Shaviv

4575
Ergoburr -143-00027 - Set Burr-Bi Deburring Tool

$49.00

4574
Ergoburr - 143-00001 - Set B Deburring Tool

$26.00

201752911542777 Big
Shaviv - E-SET Deburring Tool

$47.00 - $47.00

Vargus Shaviv

201752412575948 Big
Shaviv - B-SET Deburring Tool kits

$41.00 - $41.00

Vargus Shaviv