3Phase

3015
Mcmillan Low Noise Series Piston Compressors

$2,760.00 - $5,389.00

Mcmillan

608
McMillan Compressor 41cfm 10hp 220Litre Tank Cast Iron Head ( 3 Phase )

$3,989.00

Mcmillan

607
McMillan Compressor 33cfm 7.5hp 150 Litre Tank Cast Iron Head ( 3 Phase )

$2,849.00

Mcmillan

452
McMillan Compressor 25cfm 5.5hp 150 Litre Tank Cast Iron Head (3 Phase)

$2,345.00

Mcmillan